Šia savaitę Kaune vieši į Lietuvą atvykusi privačios Montgomery Bell Academy (MBA) berniukų mokyklos, esančios Nashville, Tennessee, atstovų delegacija.

2019 06 14 LSMUG MBA

Skaityti daugiau (DRAUGAS, LITHUANIAN WORLD-WIDE NEWS)