2020 sausio 13

   vėl dega laužai, minios įsimintinose mūsų Tautai vietose, laisvės dainos, Seimo gynėjai istorinėje Kovo 11-osios salėje, vėliavos su gedulo juostomis, šv. Mišios už žuvusiuosius Laisvės gynėjus, žvakučių šviesa mokyklų languose ir atmintis visų mūsų širdyse!

   Prieš keletą metų Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis pasakė: „Tada mūsų broliai ir sesuo nuėjo mirti iš meilės. O kiek šiandien mūsų širdyse bėra meilės pasirinktam žmogui ir kiekvienam artimui, tėvams ir ateinančiam vaikui, dangaus dovanotai tėvynei, Didžiajai ir kasdienei tiesai, kuri vis tebėra mūsų meldžiama dvasios duona kasdieninė? Tiesiai ir skaudžiai pasakė apaštalas, nelyginant skalpeliu žmonijos ligą atvėrė: jei meilės neturėčiau, būčiau niekas. Girdėkim po dviejų tūkstančių metų tą pamoką, kuri yra ir Sausio 13-osios pamoka. Jei nebūtume turėję meilės tėvynei, tiesai, greta stovinčiam artimui, šiandien būtume niekas.“

   Jau dvidešimt devintą kartą minėdami Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – pagerbiame tuos keturiolika, kuriems Laisvės varpas tą naktį išmušė mirtiną valandą, ir tuos, kurie laisvę apgynė savo drąsa, ryžtu, šaltu protu, susitelkimu, rankų susikabinimu...ir dainomis!

   Saugokim ir ginkim savo Laisvę! Džiaukimės Laisve! Būkim laisvi!