Iš tikrųjų, ko verti būtų mūsų darbai ir žygiai, mūsų siekiai ir svajonės, jeigu neturėtume Lietuvos. Šimtmečiais ją gynė, kūrė, augino ir kėlė mūsų protėviai, šimtmečiais ji puolama buvo iš rytų ir iš vakarų. Kas švietė knygnešiui nakties tamsoje slapta nešančiam uždraustą lietuvišką žodį? Lietuva švietė, Lietuva vedė. Nedidelė ji, tačiau didelė jos tiesa: BŪTI, IŠLIKTI.

Lietuva! Ji žiūri į mūsų akis reikalaudama, kad ir mes žiūrėtumėm. Ji bus tokia, kokie mes būsime. Ji bus laisva, darbšti, teisinga, dora, jeigu mes būsime laisvi, darbštūs, dori ir išmintingi.

Šiandien, klausydamiesi šių prasmingų žodžių, minėjome Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį. Dėkojame gimnazijos tautinių šokių kolektyvui „Eglynėlis“, mišriam chorui „Ave Musica“, gimnazijos mokinių „Kapelai“, skaitovams už puikią programą bei sukurtą šventinę nuotaiką.

LSMU gimnazijos mokiniai sveikina visą bendruomenę su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečiu! Branginkime savo Laisvę ir džiaukimės galėdami būti Lietuvos vaikais.