Sveikiname III gimnazijos klasės mokinę Ievą Raubytę, užėmusią I-ąją vietą respublikinėje muzikos olimpiadoje. Ji buvo geriausia visose užduotyse. O jos tikrai nelengvos: Ievai reikėjo solfedžiuoti, ritmuoti, rašyti testą, dainuoti dainą ir sukurti savo kūrinį, kurį turi atlikti gyvai, dalyvaujant pačiai kompozitorei. Ieva sukūrė nuostabų kūrinį „Vienos kelionės nuotrupos“ merginų ansambliui pagal Meko žodžius. Kūrinys tikrai sunkus, bet labai įspūdingas ir įdomus. Pakerėjo Ievos kūrinys komisiją, todėl ji neturėjo lygių olimpiadoje - gavo maksimalų balų skaičių už kūrybą. Dainą Ievutė atliko su savo sesutėmis Elze ir Urte. Ačiū joms už pagalbą. Jų šiltas atlikimas nepaliko abejingų. Taip pat noriu padėkoti jungtiniam ansambliui, kuris padėjo Ievai atlikti savos kūrybos kūrinį. Jungtinis mokytojų ir mokinių projektas pavyko puikiai. Ačiū draugėms Ginatrei Antanavičiūtei, Kamilei Biliūtei, sesėms Urtei ir Elzei, Urtei Morkūnaitei bei kitų mokyklų mokytojoms. Didžiuojamės ir sveikiname Ievą su laimėjimu. Dabar Ieva ruošis tarptautinei muzikos olimpiadai, kuri vyks balandžio pabaigoje Kipre. Palinkėkim jai sėkmės!!!

Muzikos mokytoja Giedrė D.