Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijoje ugdymas 2020-2021 m. m. organizuojamas vadovaujantis šia tvarka: