Žmonės ir angelai
1991-01-13

jie susikibę rankomis
ėjo mirti
iš meilės

jie sakė mirsime
kartu
o ne po vieną kaip
atsitinka

tik vieną kartą naktį
skrido dangumi
du angelai
mirties ir meilės
meiliai
susikibę rankomis
viršum tiek daug tiek daug
žmonių.

V. Landsbergis

Prieš trisdešimt metų Sovietų imperija dar bandė susigrąžinti mus atgal. Nublokšti, sumindžioti, pavergti....
Bet Laisvės angelas jau buvo pakilęs aukštai virš mūsų galvų ir matė mūsų pasiryžimą ginti LAISVĘ!
Visi tie, kurie pergyvenome 1991 m. Sausio – 13-osios įvykius, niekada neužmiršime ir neleisime Jums užmiršti, kokia yra LAISVĖS kaina...
Amžina šlovė Sausio – 13-osios aukoms!
Didžiausia pagarba LAISVĖS GYNĖJAMS!

Direktorius Arūnas Bučnys

Kviečiame pasižiūrėti LSMU gimnazijos mokinių sukurtą vaizdo klipą ir pagalvoti, o ką LAISVĖ reikškia Jums?

Vaizdo klipo režisierius – Andrius Kurienius,
Vaizdo montuotojas – Simonas Maleckas (I g.A kl.),
Garso takelis – dainuoja Elzė Raubytė ir Gintarė Antanavičiūtė,
groja Ieva Raubytė, Aurimas Končius, Marija Židonytė (IV g.A kl.).