Šiandienos geopolitinėje situacijoje turime dar kartą suprasti, koks svarbus mūsų Laisvei ir Nepriklausomybei yra 1918 m. vasario 16 d. nutarimas – Nepriklausomybės aktas, prieš 104-ius metus padėjęs kurtis modernių laikų Lietuvos valstybei!

  • Tai demokratinės respublikos, nacionalinės valiutos, tautinės pramonės, modernaus žemės ūkio, lietuviškojo universiteto, literatūros, sporto, meno, Dainų švenčių pradžia.
  • Tai herojiško antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo idėjinis pagrindas.
  • Tai mūsų tautiečių dvasinis pagrindas Vakaruose ir atsvara kančioms sekinančiose katorgose.
  • Tai mūsų Dainuojančios revoliucijos ir 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo“ teisinis pagrindas.
  • Tai mūsų Diena ir niekas niekada negali Vasario 16-osios Nutarimo pakeisti ar panaikinti.

Sveikinu visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Direktorius Arūnas Bučnys