Kada gi patiks Viešpačiui užbaigti ant kryžiaus kalamos lietuvių tautos kančias?“- savo laiške žmonai rašo partizanas Juozas Lukša – Daumantas. Šiais žodžiais LSMU gimnazijos gimnazistai pradėjo tradicinį Vasario 16 – osios renginį – akustinį koncertą „Partizanų šūvių aidais“, skirtą žymiam partizanui Juozui Lukšai – Daumantui atminti. Renginio pradžioje gimnazijos direktorius pasveikino su Lietuvos valstybės atkūrimo diena visus, susirinkusius Iškilmių salėje bei stebinčius tiesioginę transliaciją namuose. Direktorius kalbėjo apie jaunus žmones, mūsų abiturientų bendraamžius, pasirinkusius partizano kelią ir paaukojusius gyvybę kovoje už Tėvynės laisvę. Apie tą pasirinkimą kalba ir partizano Juozo Lukšos – Daumanto laiškai bei Nijolės Bražėnaitės – Lukšienės prisiminimai. Gimnazistų skaitomos laiškų ištraukos bei skambančios partizanų dainos pasakojo apie meilę ir kančią, ryžtą ir pasiaukojimą, tragišką išsiskyrimo nuojautą ir viltį. Renginį baigė visų atliekama daina „Mano kraštas“. Dainos žodžiai ne tik sutelkia žmones, bet galbūt ir nurodo svarbiausią partizano misiją – auka dėl tėvynės yra šventa: „Vien tik ji yra prasmė tikroji ... Jai vienai tu viską paaukojai. Ji tavo pradžia ir tavo pabaiga“.

2022 02 11 Koncertas Large