2022 m. liepos 15 d. bus įrašyta ryškiomis raidėmis į LSMU gimnazijos istoriją. Aštuntoji abiturientų laida susirinko į iškilmingą brandos atestatų įteikimo šventę. Prisiminėme Žalgirio mūšio pergalę, tylos minute pagerbėme žuvusius mūsų laisvės brolius ukrainiečius, kurie šiandien gina mūsų ir visos Europos laisvę, išreiškėme pagarbą kovojančiai Ukrainai.

Visi abiturientai (81) išlaikė VBE ir puikiais pasiekimais džiugina ir garsina ne tik mus, bet Kauno m. ir Lietuvą. Per brandos egzaminų sesiją 27 abiturientai gavo rekordinį 41 šimtuko įvertinimą. Sveikiname Martyną Burneikį net iš 5 VBE gavusį šimtukus, keturis šimtukus gavusią Kamilę Balžekaitę, tris šimtukus surinkusias Gustę Bajarkevičiutę ir Viktoriją Kuzabavičiūtę, du šimtukus gavusius Kiprą Boguslauską, Matą Gedžiūną, Edą Kačerginskį. Devyni abiturientai baigė gimnaziją su pagyrimu. Nors šią egzaminų sesiją daug kas vadina „keista“, bet mūsų atveju jos rezultatai yra dėsningi ir atspindi tai, ką abiturientai nuosekliai siekėte per aštuonis metus.

Taigi, gimnaziją baigė aukščiausiais akademiniais pasiekimais, įvairiapusiškais talentais apdovanota abiturientų laida. Per šiuos VBE įrodėme, kad esame antrąja gimnazija Kaune pagal pasiektus rezultatus.

Mes atvėrėme abiturientams duris į savarankišką gyvenimą ir palinkėjome eiti gyvenimo keliu tvirtai, priimti iššūkius, nebijoti klysti, nepasiduoti puikybei ir atminti – žmonės juos vertins už tai, kokius kilnius darbus atliks ne tik sau, bet ir kitiems.

Nuoširdžiai dėkojame abiturientų mamoms ir tėvams už tai, kad pasirinko mūsų gimnaziją, iškilusias problemas sprendė susitarimo, o ne priešpriešos keliu. Ši mūsų bendrystė ir supratimas ir davė tokį rezultatą.

Kartu esame dėkingi abiturientų pirmosioms mokytojoms, buvusioms klasių vadovėms Vilmai, Daivai ir Ilonai ir jų mylimai ir gerbiamai kuratorei Brigitai, keturis metus stovėjusiai jų priešakyje, globojusiai abiturientus ir kartu leidusiai savarankiškai veikti, augusiai kaip mokytojai kartu su jais.

Didžiausia gimnazijos stiprybė – puikūs mokytojų ir mokinių santykiai. Nuoširdus AČIŪ gimnazijos pedagogams už titanišką darbą, kurį nuveikė su šiais mums visiems mielais mokiniais, kad nepabūgo sunkaus ir atsakingo bei daug pastangų reikalaujančio darbo, padarė viską, kas nuo jų priklauso. Mokytojai ir jų mokiniai sukūrė šventę ir atnešė šlovę LSMU gimnazijai. Neabejojame, kad mokytojų pastangos bus šių jaunų žmonių įvertintos.

Norime padėkoti LSMU vadovybei ir visai bendruomenei, šventėje dalyvavusiai Medicinos akademijos kanclerei akad. Daivai Rastenytei už strateginius sprendimus, idėjas, iniciatyvas, nuolatinę pagalbą gimnazijai. Įteikiant atestatus buvo malonu girdėti, kad ne vienas abiturientas pravers LSMU duris.

Aštuntoji abiturientų laida sukūrė dar vieną gimnazijos sėkmės istoriją. Tegul ir jų gyvenimas būna toks pat sėkmingas...

Ramu, džiugu, gera gerus darbus nuveikus.