Lapkričio 15-16 d. LSMU gimnazijoje organizuojamos „Bendruomenės dienos“. Šiomis dienomis tėvelius kviečiame nuotoliniu būdu dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais, pagalbos specialistais, klasių vadovais, kuratoriais ir gimnazijos administracija.

  • Individualūs pokalbiai vyks nuo 16.00 iki 19.00 val.
  • Registruotis į individualius pokalbius nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 13 d. galite gimnazijos el. svetainėje skiltyje E-gimnazija

Pagarbiai
LSMU gimnazijos administracija