Vasario 28 d. III – IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir istorijos pamokoje (mokyt. Daiva Žemaitienė, Rasa Kučienė) „Kritinis mąstymas ir dezinformacija“. Pamoka buvo patyriminė, ją vedė KTU Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas. Į įdomią veiklą lektorius mokinius įtraukė skirdamas praktines užduotis (sugalvoti sąmokslo teoriją, ją pristatyti, apibūdinti asmenį, įtikinti dezinformacija). Gimnazistai aktyviai dalyvavo, kūrė teorijas, analizavo jų atsiradimo priežastis, išsakė savo nuomonę. Ši pamoka praplėtė mokinių supratimą apie dezinformacijos, propagandos žalą visuomenei, suvokimą, kaip yra svarbu kritiškai mąstyti, vertinti įvairią medijų informaciją. Net ir pasibaigus pamokai, kai kurie dvyliktokai dar kalbino Ainių Lašą, užduodami jiems rūpimus klausimus. Dėkojame dekanui už nuoširdžiai vestą pamoką, šiltą bendravimą su jaunimu ir tikimės, kad tokių susitikimų bus ir ateityje.