2023 11 07 prancuzu kalbos populiarinimas LT2023 metų lapkričio 7 ir 8 dienomis Prancūzų institute Vilniuje vyko Strateginių orientacijų tarybos pasitarimas, kurio viena iš pagrindinių temų buvo prancūzų kalbos populiarinimas Lietuvoje. Šis renginys numatė apskritojo stalo susitikimus, kuriuose dalyvavo Prancūzijos užsienio reikalų ministerijos ir Paryžiaus Prancūzų instituto ekspertai. Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų dalyvavimas šiame susitikime buvo ypač pageidautinas, todėl lapkričio 7 d. LSMU gimnaziją ir Kauno regioną, kaip Prancūzų instituto regione atstovei, teko prezentuoti man kartu su VU ir Alytaus Dūkijos mokyklos direktore Vilija Sušinskiene. Teko garbė pristatyti LSMU gimnaziją ir papasakoti apie iššūkius švietimo srityje. Buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad trūksta prancūzų kalbos mokytojų ir kad būtina ir naudinga juos, kaip užsienio kalbos mokytojus, ruošti. Daug dėmesio skirta aptariant LSMU gimnazijos priklausymą LabelFrancÉducation tinklui, skatinančiam dvikalbį frankofonišką mokymą 587 pasaulio mokyklose iš 62 pasaulio šalių (iš viso mokosi suvirš 200.0000 mokinių).

Asta Pinkevičienė
Prancūzų kalbos mokytoja ir Prancūzų instituto Lietuvoje Kauno regiono koordinatorė