Pilietiškumo diena, praleista Tuskulėnų dvare Vilniuje, buvo informatyvi ir įdomi. Turėjome galimybę sužinoti apie NKGB - MGB vidaus kalėjime ir Vilniaus apylinkėse nužudytus antisovietinio pasipriešinimo kovotojus, jų vadus, dvasininkus ir kitus asmenis, neįtikusius sovietiniam totalitariniam režimui, peržvelgėme nužudytų piliečių dokumentus, kuriuose buvo aprašoma nusikalstama žmogaus veikla, už kurią jis ir buvo nusiųstas myriop. Taip pat sužinojome apie taikytus kankinimo būdus, matėme gausybę aukų nuotraukų su skirtingų rūšių sužalojimais. Vėliau žiūrėjome filmą apie tarpukario žmonių gyvenimą, partizanų išlikimą miškuose ir skaudžias netektis dėl Lietuvos laisvės ir išlikimo. Neapsieita ir be praktinės dalies – žaidėme internetinį žadimą, kuris mums padėjo geriau suprasti sovietinėje Lietuvoje gyvenusio paauglio gyvenimą, kasdienybę, problemas, kurias jis turėjo įveikti.  Ši išvyka paįvairino mūsų dieną, išplėtė istorijos žinias ir svarbiausia - visa tai mums priminė laisvės svarbą, kuri šiomis dienomis yra priimama kaip savaime suprantamas dalykas, bei privertė susimąstyti apie kruviną laisvės kelią, kurį didvyriškai nuėjo mūsų protėviai.

   

Premiers Rideaux  

   
   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013