Dėmesio!

LSMU gimnazijoje prasideda Lietuvos mokyklų žaidynės 2022⛹️‍♀️⛹️🤾🤾‍♂️🏆

Nuolat skelbsime informaciją apie vykstančias varžybas bei jų nugalėtojus. Kviečiame visus bendruomenės narius aktyviai dalyvauti.

2022 02 Lietuvos mokyklu zaidynes Large

 

Skaityti plačiau...

Kada gi patiks Viešpačiui užbaigti ant kryžiaus kalamos lietuvių tautos kančias?“- savo laiške žmonai rašo partizanas Juozas Lukša – Daumantas. Šiais žodžiais LSMU gimnazijos gimnazistai pradėjo tradicinį Vasario 16 – osios renginį – akustinį koncertą „Partizanų šūvių aidais“, skirtą žymiam partizanui Juozui Lukšai – Daumantui atminti. Renginio pradžioje gimnazijos direktorius pasveikino su Lietuvos valstybės atkūrimo diena visus, susirinkusius Iškilmių salėje bei stebinčius tiesioginę transliaciją namuose. Direktorius kalbėjo apie jaunus žmones, mūsų abiturientų bendraamžius, pasirinkusius partizano kelią ir paaukojusius gyvybę kovoje už Tėvynės laisvę. Apie tą pasirinkimą kalba ir partizano Juozo Lukšos – Daumanto laiškai bei Nijolės Bražėnaitės – Lukšienės prisiminimai. Gimnazistų skaitomos laiškų ištraukos bei skambančios partizanų dainos pasakojo apie meilę ir kančią, ryžtą ir pasiaukojimą, tragišką išsiskyrimo nuojautą ir viltį. Renginį baigė visų atliekama daina „Mano kraštas“. Dainos žodžiai ne tik sutelkia žmones, bet galbūt ir nurodo svarbiausią partizano misiją – auka dėl tėvynės yra šventa: „Vien tik ji yra prasmė tikroji ... Jai vienai tu viską paaukojai. Ji tavo pradžia ir tavo pabaiga“.

2022 02 11 Koncertas Large

Šiandienos geopolitinėje situacijoje turime dar kartą suprasti, koks svarbus mūsų Laisvei ir Nepriklausomybei yra 1918 m. vasario 16 d. nutarimas – Nepriklausomybės aktas, prieš 104-ius metus padėjęs kurtis modernių laikų Lietuvos valstybei!

  • Tai demokratinės respublikos, nacionalinės valiutos, tautinės pramonės, modernaus žemės ūkio, lietuviškojo universiteto, literatūros, sporto, meno, Dainų švenčių pradžia.
  • Tai herojiško antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo idėjinis pagrindas.
  • Tai mūsų tautiečių dvasinis pagrindas Vakaruose ir atsvara kančioms sekinančiose katorgose.
  • Tai mūsų Dainuojančios revoliucijos ir 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto „Dėl Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atstatymo“ teisinis pagrindas.
  • Tai mūsų Diena ir niekas niekada negali Vasario 16-osios Nutarimo pakeisti ar panaikinti.

Sveikinu visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena!

Direktorius Arūnas Bučnys

Vasario 3 dieną LSMU gimnazijoje jau šeštus metus iš eilės buvo organizuojamas „Sveikatos ugdymo dienos“ renginys, kurio metu skirtingų sričių sveikatos specialistai dalinosi įvairiomis sveikatinimo žiniomis su gimnazijos mokiniais. Renginio metu dalyvavo 32 kviestiniai lektoriai, kurie vedė pamokas emocinės, socialinės, fizinės gerovės temomis. Džiaugiamės, kad šiuo įtemptu laikotarpiu lektoriai skyrė savo brangų laiką ir pasidalino profesinėmis žiniomis su gimnazijos moksleiviais.

2022 02 03 Sveikatos ugdymo diena

Vasario 8-9 d. LSMU gimnazijoje organizuojamos „Bendruomenės dienos“. Šiomis dienomis tėvelius kviečiame nuotoliniu būdu dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais, pagalbos specialistais ir gimnazijos administracija.

  • Individualūs pokalbiai vyks nuo 16.00 iki 19.00 val.
  • Registruotis į individualius pokalbius galite gimnazijos el. svetainėje skiltyje E-gimnazija
  • Registracija vyksta sausio 31 d. iki vasario 6 d.

Pagarbiai

LSMU gimnazijos administracija

Šiandien gimnazijoje sulaukėme garbingų svečių. Į Kauno – Europos kultūros sostinės 2022 atidarymo renginius atvykusi Grenoblio miesto delegacija, vadovaujama Grenoblio mero Eric Piolle, apsilankė mūsų gimnazijoje. Tai įvyko neatsitiktinai. Bendradarbiavimo ištakos susijusios su Grenoblio ir Kauno, kaip susigiminiavusių miestų, komiteto veikla. Jau nuo 2018 m. Grenoblio Stendalio licėjų ir LSMU gimnaziją jungia bendras moksleivių ir mokytojų mainų projektas „Ideali Europa“. Apie šį projektą gimnazistai priminė ir šios dienos susitikime. Gimnazijos direktorius A. Bučnys garbiems svečiams pristatė mūsų frankofoniškas iniciatyvas ir veiklas. Grenoblio meras Eric Piolle kalbėjo apie dviejų miestų bendradarbiavimo sritis plėtojant kultūrines veiklas. Buvo malonu išgirsti gimnazijos mokytojos iš Prancūzijos Julie patirtis dirbant su Lietuvos moksleiviais. Gimnazistai padovanojo puikų koncertą: tautinio šokių kolektyvo nariai pašoko suktinį, Gustė ir Tautrimas, padedant chorui „Ave musica“, atliko ariją iš kalėdinio miuziklo „Apie Romeo ir Džiuljetą“, abiturientė Ieva atliko ariją „La faule“, Gustė, Dominykui pritariant gitara, atliko dainą „Liberte“. Svečius sužavėjo tai, kad arijos ir dainos skambėjo prancūzų kalba. Gimnazijos svečių knygoje Grenoblio meras paliko įrašą: „Kaunas – šių metų Europos kultūros sostinė, Grenoblis – žalioji Europos sotinė. Mes džiaugiamės, kad galime sustiprinti draugystės ryšius tarp mūsų dviejų miestų ir jų gyventojų...“

Esame dėkingi Grenoblio ir Kauno susigiminiavusių miestų komitetui ir Kauno miesto savivaldybei už pagalbą ir parodytą pasitikėjimą.

Tikimės, kad Stendalio licėjaus ir LSMU gimnazijos draugystės ir bendradarbiavimo pandemija ilgam nesustabdys.

Direktorius Arūnas Bučnys