Koncertas „Partizanų šūvių aidais“ LSMU gimnazijos bendruomenė jau ketvirtą kartą susirinko į tradicija tapusį koncertą „Partizanų šūvių aidais“. Šiuo renginiu pagerbėme miško brolius ir seseris, kovojusius už Lietuvos nepriklausomybę. Prisiminėme, kad net ir sunkiausiais momentais žmogų gelbsti viltis, ryžtas, svajonės, iš kurių net gimsta poezija ir dainos. Kviečiame žiūrėti renginio vaizdo įrašą.

Tie, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, tikėjo ateities kartomis. Jie neabejojo, kad mūsų ryšys su gimtine bus stiprus, kad mylėsime savo Tėvynę, nes toji meilė duos jėgų ir visą kitą padarysime be vargo. Žengsime ištiesę nugaras laisvai, be baimės per pasaulį, kuriame nudirbsime daug darbų, ieškosime tiesos, dalinsime meilę, priešinsimės blogiui. Mumyse gyvi darbai, ryžtas ir jėgos tų, kurie gyveno iki mūsų.

Su vasario 16-ąja, mieli LSMU gimnazijos bendruomenės nariai. Kviečiame žiūrėti šventinio Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo vaizdo įrašą.

Vasario 4 dieną LSMU gimnazijoje jau penktus metus iš eilės buvo organizuojamas Sveikatos ugdymo dienos renginys, kurio metu skirtingų sričių sveikatos specialistai dalinosi įvairiomis sveikatinimo žiniomis su gimnazijos mokiniais. Renginio metu buvo pravestos 82 pamokos emocinės, socialinės, fizinis gerovės temomis. Dalyvavo 35 kviestiniai lektoriai. Džiaugiamės, kad kasmet pavyksta pakviesti lektorių, kurie negaili savo brangaus laiko ir pasidalina profesinėmis žiniomis su gimnazijos moksleiviais.

Vasario 2-3 d. LSMU gimnazijoje organizuojamos „Bendruomenės dienos“. Šiomis dienomis tėvelius kviečiame nuotoliniu būdu dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais, pagalbos specialistais ir gimnazijos administracija.

  • Individualūs pokalbiai vyks:
    • Vasario 2 d. nuo 17.00 iki 19.00 val.
    • Vasario 3 d. nuo 15.30 iki 19.00 val.
  • Registruotis į individualius pokalbius galite gimnazijos el. svetainėje skiltyje E-gimnazija
  • Registracija vyksta nuo sausio 26 d. 16.00 val. iki sausio 31 d.

Pagarbiai
LSMU gimnazijos administracija

Žmonės ir angelai
1991-01-13

jie susikibę rankomis
ėjo mirti
iš meilės

jie sakė mirsime
kartu
o ne po vieną kaip
atsitinka

tik vieną kartą naktį
skrido dangumi
du angelai
mirties ir meilės
meiliai
susikibę rankomis
viršum tiek daug tiek daug
žmonių.

V. Landsbergis

Prieš trisdešimt metų Sovietų imperija dar bandė susigrąžinti mus atgal. Nublokšti, sumindžioti, pavergti....
Bet Laisvės angelas jau buvo pakilęs aukštai virš mūsų galvų ir matė mūsų pasiryžimą ginti LAISVĘ!
Visi tie, kurie pergyvenome 1991 m. Sausio – 13-osios įvykius, niekada neužmiršime ir neleisime Jums užmiršti, kokia yra LAISVĖS kaina...
Amžina šlovė Sausio – 13-osios aukoms!
Didžiausia pagarba LAISVĖS GYNĖJAMS!

Direktorius Arūnas Bučnys

Kviečiame pasižiūrėti LSMU gimnazijos mokinių sukurtą vaizdo klipą ir pagalvoti, o ką LAISVĖ reikškia Jums?

Vaizdo klipo režisierius – Andrius Kurienius,
Vaizdo montuotojas – Simonas Maleckas (I g.A kl.),
Garso takelis – dainuoja Elzė Raubytė ir Gintarė Antanavičiūtė,
groja Ieva Raubytė, Aurimas Končius, Marija Židonytė (IV g.A kl.).

 

Informuojame, kad gimnazijos el. svetainėje skiltyje PRIĖMIMAS paskelbta „Ketvirtokų žinių lygos organizavimo tvarka“ 2021 m.