Vasario 5 dieną LSMU gimnazijos 7a klasės mokinės Rugilė Binisevičiūtė, Saulė Zulanaitė, Eimė Zeigytė bei Augustė Radzevičiūtė su vokiečių kalbos mokytoja Violeta Šimkevičiūte dalyvavo kasmetinėje skaitymo skatinimo konferencijoje „Knyga mūsų pasaulyje – mūsų kultūros veidrodis.“ Renginys vyko Kauno Martyno Mažvydo progimnazijoje, į kurią susirinko daugiau kaip 80 septintokų iš skirtingų Kauno mokyklų. Konferencijos akimirkos užfiksuotos nuotraukose.

2020 02 partizanu suviu aidais

Senovės graikų filosofas Sokratas teigė: „Sveikata dar ne viskas, bet be sveikatos nėra nieko.“ Džiaugiamės, jog jau ketvirtus metus iš eilės LSMU gimnazija organizuoja „Sveikatos ugdymo dieną“ ir prisideda prie sveikatos stiprinimo bei sveiko gyvenimo būdo formavimo nuo pat vaikystės. LSMU gimnazijoje skirtingų sričių sveikatos specialistai skaitė mokiniams paskaitas įvairiomis sveikatinimo temomis. Renginio metu buvo pravesta 120 pamokų, apimančių fizinę, emocinę ir socialinę sveikatą, dalyvavo 75 kviestiniai lektoriai.

 

   Sausio mėnesį vyko Kauno miesto Jaunųjų filologų konkursas. Mūsų gimnazijai atstovavo keturios mokinės. Sveikiname III g. klasės mokinę Simą Bartninkaitę (poezijos sekcija, mokytojas Paulius Kavaliauskas), IV g. klasės mokines (mokytoja Gitana Liaudinskienė): Gerdą Tumelytę (poezijos sekcija), Karoliną Miškinytę (kalbos sekcija, „III klasių gimnazistų rašinių klaidos“), Urtę Morkūnaitę (literatūros mokslo ir kritikos sekcija, „Ribinės situacijos Lauros Sintijos Černiauskaitės romane „Šulinys“), tapusias Jaunųjų filologų (Kauno miesto etapas) laureatėmis. Gimnazisčių darbai išsiųsti į respublikinį konkurso etapą. Džiaugiamės ir linkime sėkmės!

   Šiandien LSMU gimnazija minėjo Laisvės gynėjų dieną. Degė fakelai, aidėjo varpas. Mokiniai, mokytojai pagerbė žuvusius Sausio 13- ąją.

   „Ne keršto šaukiasi mūsų širdys. Tegul žino Nepriklausomybės priešai, kad savo tikėjime ir kovoje mes dar labiau sutvirtėjome, nes mūsų žuvusieji niekada neapleidžia mūsų, jie pasilieka kartu su mumis, jie paremia ne tik mus, paremia laisvę, teisingumą, demokratiją. Sakau, kokie mes stiprūs, kai mano ranka tavo rankoje, o tavo ranka - jo rankoje. Šitoje visą Lietuvą apkabinusioje rankų grandinėje amžinai jausime ir jų, žuvusiųjų, rankas, jie su mumis.“

   Klausydamiesi E. Masytės dainos „Laisvė“, susikibę už rankų visi dar kartą suvokėme, kokia svarbi yra laisvė ir Tėvynė.

2020 sausio 13

   vėl dega laužai, minios įsimintinose mūsų Tautai vietose, laisvės dainos, Seimo gynėjai istorinėje Kovo 11-osios salėje, vėliavos su gedulo juostomis, šv. Mišios už žuvusiuosius Laisvės gynėjus, žvakučių šviesa mokyklų languose ir atmintis visų mūsų širdyse!

   Prieš keletą metų Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis pasakė: „Tada mūsų broliai ir sesuo nuėjo mirti iš meilės. O kiek šiandien mūsų širdyse bėra meilės pasirinktam žmogui ir kiekvienam artimui, tėvams ir ateinančiam vaikui, dangaus dovanotai tėvynei, Didžiajai ir kasdienei tiesai, kuri vis tebėra mūsų meldžiama dvasios duona kasdieninė? Tiesiai ir skaudžiai pasakė apaštalas, nelyginant skalpeliu žmonijos ligą atvėrė: jei meilės neturėčiau, būčiau niekas. Girdėkim po dviejų tūkstančių metų tą pamoką, kuri yra ir Sausio 13-osios pamoka. Jei nebūtume turėję meilės tėvynei, tiesai, greta stovinčiam artimui, šiandien būtume niekas.“

   Jau dvidešimt devintą kartą minėdami Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – pagerbiame tuos keturiolika, kuriems Laisvės varpas tą naktį išmušė mirtiną valandą, ir tuos, kurie laisvę apgynė savo drąsa, ryžtu, šaltu protu, susitelkimu, rankų susikabinimu...ir dainomis!

   Saugokim ir ginkim savo Laisvę! Džiaukimės Laisve! Būkim laisvi!