Sausio mėnesį vyko Kauno miesto Jaunųjų filologų konkursas. Mūsų gimnazijai atstovavo keturios mokinės. Sveikiname III g. klasės mokinę Simą Bartninkaitę (poezijos sekcija, mokytojas Paulius Kavaliauskas), IV g. klasės mokines (mokytoja Gitana Liaudinskienė): Gerdą Tumelytę (poezijos sekcija), Karoliną Miškinytę (kalbos sekcija, „III klasių gimnazistų rašinių klaidos“), Urtę Morkūnaitę (literatūros mokslo ir kritikos sekcija, „Ribinės situacijos Lauros Sintijos Černiauskaitės romane „Šulinys“), tapusias Jaunųjų filologų (Kauno miesto etapas) laureatėmis. Gimnazisčių darbai išsiųsti į respublikinį konkurso etapą. Džiaugiamės ir linkime sėkmės!

   Šiandien LSMU gimnazija minėjo Laisvės gynėjų dieną. Degė fakelai, aidėjo varpas. Mokiniai, mokytojai pagerbė žuvusius Sausio 13- ąją.

   „Ne keršto šaukiasi mūsų širdys. Tegul žino Nepriklausomybės priešai, kad savo tikėjime ir kovoje mes dar labiau sutvirtėjome, nes mūsų žuvusieji niekada neapleidžia mūsų, jie pasilieka kartu su mumis, jie paremia ne tik mus, paremia laisvę, teisingumą, demokratiją. Sakau, kokie mes stiprūs, kai mano ranka tavo rankoje, o tavo ranka - jo rankoje. Šitoje visą Lietuvą apkabinusioje rankų grandinėje amžinai jausime ir jų, žuvusiųjų, rankas, jie su mumis.“

   Klausydamiesi E. Masytės dainos „Laisvė“, susikibę už rankų visi dar kartą suvokėme, kokia svarbi yra laisvė ir Tėvynė.

2020 sausio 13

   vėl dega laužai, minios įsimintinose mūsų Tautai vietose, laisvės dainos, Seimo gynėjai istorinėje Kovo 11-osios salėje, vėliavos su gedulo juostomis, šv. Mišios už žuvusiuosius Laisvės gynėjus, žvakučių šviesa mokyklų languose ir atmintis visų mūsų širdyse!

   Prieš keletą metų Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. V. Landsbergis pasakė: „Tada mūsų broliai ir sesuo nuėjo mirti iš meilės. O kiek šiandien mūsų širdyse bėra meilės pasirinktam žmogui ir kiekvienam artimui, tėvams ir ateinančiam vaikui, dangaus dovanotai tėvynei, Didžiajai ir kasdienei tiesai, kuri vis tebėra mūsų meldžiama dvasios duona kasdieninė? Tiesiai ir skaudžiai pasakė apaštalas, nelyginant skalpeliu žmonijos ligą atvėrė: jei meilės neturėčiau, būčiau niekas. Girdėkim po dviejų tūkstančių metų tą pamoką, kuri yra ir Sausio 13-osios pamoka. Jei nebūtume turėję meilės tėvynei, tiesai, greta stovinčiam artimui, šiandien būtume niekas.“

   Jau dvidešimt devintą kartą minėdami Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – pagerbiame tuos keturiolika, kuriems Laisvės varpas tą naktį išmušė mirtiną valandą, ir tuos, kurie laisvę apgynė savo drąsa, ryžtu, šaltu protu, susitelkimu, rankų susikabinimu...ir dainomis!

   Saugokim ir ginkim savo Laisvę! Džiaukimės Laisve! Būkim laisvi!

Tik prabėgus didžiosioms šventėms, mūsų laukė nuostabus tarptautinis kalėdinis konkursas „Christmas Talent League-2020“ Vilniuje sausio 3-5 dienomis. Jame dalyvavo šaunus mūsų solisčių būrys - Gabija, Gustė, Gintarė, Elzė, Ieva. Sveikiname mūsų nuostabias vokalistes, kurios laimėjo ir mūsų gimnazijai parvežė visų spalvų medalius:

  • III vietą savo kategorijoje laimėjo II G. klasės mokinė Gustė Bajarkevičiūtė;
  • II vietą laimėjo II G. klasės mokinė Gabija Mackutė ir III G. klasės mokinė Gintarė Antanavičiūtė;
  • I vietą laimėjo II G. klasės mokinė Ieva Aleknaitė ir III G. klasės mokinė Elzė Raubytė.

Džiaugiamės ir didžiuojamės augančiomis mūsų žvaigždutėmis. Sėkmės joms kituose konkursuose.

Mokytoja Giedrė

   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013