MISIJA:

 • Perimant pasaulyje sukauptą edukacinių inovacijų taikymo patirtį bei atsižvelgiant į šiuolaikinio mokinio poreikius ugdyti kūrybiškumo, lyderystės įgūdžius.
 • Užtikrinti būtinas sąlygas sveikos gyvensenos kompetencijų ugdymui ir įgūdžių formavimui.

 • Ugdyti sąmoningą, atsakingą, empatišką, kritiškai mąstančią, bendradarbiaujančią ir savimi pasitikinčią asmenybę.

 • Išsaugant tautinę tapatybę, ugdyti atvirą globaliam pasauliui žmogų.

VIZIJA:

 • Pažangi, atvira tvariems pokyčiams, visapusiškai ugdanti asmenybę organizacija.

 • Sieksime, kad Gimnazija pagal valstybinių brandos egzaminų apibendrintą rodiklį būtų tarp 2 proc. geriausių šalies gimnazijų.

VERTYBĖS:

 • Aukšta darbo, mokymosi kultūra, atsakomybė, kokybės siekimas, atvirumas tvariai kaitai ir naujovėms.

 • Bendruomeniška veikla, kūrybiškumas, lyderystė, tolerancija ir sąmoningas pilietiškumo ugdymas.

 • Pagarba sveikam, darniam ir tausojančiam gyvenimo būdui.

 • Sąmoninga ir gebanti atsakingai veikti supančioje aplinkoje asmenybė.

 • Atviras požiūris į tarptautinį bendradarbiavimą ir tvarią partnerystę puoselėjant kultūrinę tapatybę.