LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJA

 Atostogų/pusmečių trukmė 2018-2019 m. m.

2018 ugdymo procesas

PASTABA
Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Pusmečių trukmė 2018-2019 m. m.

2018 pusmeciu trukme

2018 2019 mokslo metai atostogos

2019 2020 atostogos

   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013