LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJA

 Atostogų/pusmečių trukmė 2017/2018 m. m.

2017 2018 Atostogos pusmeciai

PASTABA
Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų)  atostogų  metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Pusmečių pradžia, pabaiga 2017/2018 m. m.

2017 2018 Pusmeciai

2017 2018 m.m. moksleiviu atostogos

2018 2019 atostogos

   

Premiers Rideaux  

   
   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013