Gimnazija, organizuodama mokinių mokymą nuotoliniu ugdymo proceso organizavimo būdu, naudoja Microsoft ofice365 TEAMS aplinką.

   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013