„LSMU gimnazijai dėkoju už patirtis, bendravimą, kolegų išmintį ir mokinių kūrybingumą! Linkiu jums didelės ateities ir misijos kurti Kauno ir Lietuvos ateities inteligentiją. Ačiū ir sėkmės!“ Tokiais filosofo, eseisto, profesoriaus Leonido Donskio mūsų gimnazijai skirtais žodžiais pradėjome atvirą lietuvių kalbos (mokytoja Rasa Kučienė) ir istorijos (mokytoja Daiva Žemaitienė) pamoką, prisimindami jo asmenybę ir nuveiktus darbus Lietuvos visuomenei. Džiaugiamės, kad su mumis buvo ir filosofo gyvenimo draugė,psichologė, jo bendražygė Jolanta Donskienė. Ji papasakojo mums apie savo vyrą kaip dėstytoją, jaunų žmonių draugą, politiką ir analitiką, futbolo, literatūros ir muzikos mylėtoją. Sužinojome ir apie jo keliones, prasmingą veiklą skirtinguose pasaulio universitetuose bei darbą Europos parlamente, kovojant už žmogaus teises pasaulyje. Klausėmės ir mūsų gimnazistų Urtės Lukoševičiūtės, Ugnės Polikauskaitės, Karolio Orlausko, Evitos Rimkevičiūtės, Gustės Zakšauskaitės pasisakymų. Jie mums pristatė Leonido Donskio pasiekimus, įžvalgas, deklamavo, dainavo. Pamokos pabaigoje klausėme Jolantos, ko ji galėtų palinkėti mūsų jaunajai kartai? Ji į tai atsakė klausimu, kiek iš auditorijos mokinių žino, kur yra E. Ožeškienės stotelė? Rankas pakėlė visi. Tuomet ji vėl paklausė, kiek iš mūsų žino, kas buvo E. Ožeškienė? Deja, rankų buvo nedaug. Taigi ir palinkėjo mums tai išsiaiškinti, o tiksliau – nenustoti pažinti, nuoširdžiai mokytis, gilinti savo žinias apie pasaulio ir savęs suvokimą. Taip, L. Donskio žodžiais, ir galėsime kurti Kauno ir Lietuvos ateities kartą.

Austėja Jociūtė, Gabrielė Tarnauskaitė, IV g.C