Lapkričio 16 d. mūsų gimnazijos bendruomenė paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną, dalyvaudami respublikinėje akcijoje „Tolerancijos raktas“. Jau savaitės pradžioje mokiniai įvairiose pamokose aptarinėjo žodžio „tolerancija“' prasmę ir reikšmę, analizavo tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžius Lietuvos ir pasaulio istorijos, kasdienio gyvenimo, gimnazijos kontekste. Lapkričio 16 dieną organizatoriai pakvietė gimnazijos bendruomenę parašyti mintis-laiškus, kas yra tolerancija, kokių netolerancijos pavyzdžių matome kiekvienas savo gyvenime, ko trūksta mūsų visuomenei, kad galėtume ją vadinti tolerantiška. Mokinių ir mokytojų užrašytos mintys tapo raktais, padėjusiais atrakinti spyną, t.y. suvokimą apie tai, ko mums trūksta, kad mūsų visuomenėje kiekvienas jaustųsi suprastas, įvertintas, priimtas aplinkinių, kad ir koks jis būtų skirtingas.
Akcija vyko visą dieną pirmojo aukšto foje. Pertraukų metu mokiniams buvo rodomi nuotaikingi filmukai, skatinantys tolerantišką elgesį, pakantumą. pagarbą kitam, kitokiam, kurio įsitikinimai ar nuomonė yra skirtingi.