Spalio bei lapkričio mėnesiais IIg. klasių mokiniai aplankė M. K. Čiurlionio dailės muziejų, kuriame dalyvavo edukacinėje pamokoje „M. K. Čiurlionio darbai, skirti Lietuvai“. Gimnazistai susipažino su vienu iš žymiausių Lietuvoje dailininkų ir kompozitorių, aktyviu kultūros veikėju M. K. Čiurlioniu. Grožėdamiesi gausia  ekspozicija  mokiniai pažvelgė į didįjį Lietuvos kūrėją kitaip - suprato, kaip Čiurlionis suvokė patriotizmą.

Per dailės, muzikos, lietuvių bei anglų kalbų pamokas mokiniai nagrinėjo pasirinktą M. K. Čiurlionio paveikslą, rašė esė, kūrė eilėraščius, mokėsi muzikinių kūrinių.

Lapkričio 20 dieną mokytojų (Rasos Kučienės, Pauliaus Kavaliausko, Jolantos Lėgaudaitės, Jolitos Grabliauskaitės, Giedrės Druskienės) iniciatyva IIg. klasių mokiniams vyko integruota pamoka „M. K. Čiurlionis mūsų akimis“. Skambėjo harmonizuotos lietuvių liaudies dainos „Beauštanti aušrelė“ bei „Dainų dainelė“, mokiniai, įkvėpti Čiurlionio paveikslų, skaitė sukurtas miniatiūras lietuvių bei anglų kalbomis - buvo miela klausytis mokinių minčių, kaip jie, remdamiesi  patirtimi, suvokia, žvelgia iš savo pozicijų į vieną ar kitą menininko kūrinį.

Džiaugiamės, kad, ugdydami mokinius, sudarome jiems sąlygas tyrinėti ir suprasti savuosius pojūčius, suvokti naują informaciją kitose erdvėse. Tokios kūrybinės-integruotos pamokos turtina kalbą, lavina vaizduotę, padeda ugdyti kritinį ir kūrybinį mąstymą.

 Dailės mokytoja Jolita Grabliauskaitė.