Balandžio 2–3 dienomis įvyko antrasis pasaulinio privačių mokyklų tinklo simpoziumo MBAIS susitikimas. Trečiosios simpoziumo dienos tema buvo emocinė socialinė sveikata. Pagrindinė šio susitikimo moderatorė bei pranešėja – dėmesingo įsisąmoninimo (ang. mindfulness) specialistė bei trenerė Meris Gebhart – pasidalijo savo įžvalgomis apie streso įveikimo būdus ir inicijavo diskusiją apie tai, kuo svarbi emocinė sveikata kiekvienam iš mūsų įvairiose kasdienėse situacijose.

Susitikimo metu dalyviai pasidalijo savo praktikomis. Anglų kalbos mokytoja Aušra Budrienė pristatė mūsų mokykloje diegiamą emocinio socialinio ugdymo programą bei praktikas. Džiugu, kad net Japonijos Nada mokyklos atstovai pažadėjo įtraukti emocinio poilsio pertraukėles į jų mokytojų dienotvarkę. Vėliau Japonijos mokyklos atstovai pasidalijo įžvalgomis apie emocinės sveikstos pokyčius jų šalyje pandemijos metu. Radome daug bendrų problemų ir iššūkių.

Paskutinė simpoziumo diena buvo skirta nutarimo kūrimui. Mokiniai iš viso pasaulio turėjo išsakyti savo nuostatas ir pasiekti bendro susitarimo. Galutiniame simpoziumo dokumente gera savijauta arba sveikata apibūdinama kaip daugelio dėmenų rinkinys, apimantis fizinius, psichinius, profesinius, ekonominius, dvasinius, intelektinius ir aplinkosaugos aspektus.

Tą pačią dieną vykusiame mokyklų vadovų susirinkime buvo pabrėžta išskirtinė simpoziumo nauda jaunų žmonių pažinimui bei jų intelektinių savybių stiprinimui. Dar kartą padėkota dalyviams ir visiems, prisidėjusiems prie šio simpoziumo organizavimo. Dėkojame mūsų moksleiviams Monikai Tamelytei bei Matui Pileičikui už puikų mokyklos bei mūsų šalies reprezentavimą. Ačiū gerbiamam direktoriui Arūnui Bučniui už visokeriopą pagalbą ir palaikymą rengiantis simpoziumui bei jo metu. Tai puiki patirtis ateičiai. O simpoziumo dalyviai atsisveikino iki kitų metų, tikėdamiesi susitikti nebe virtualioje erdvėje...

2022 04 simpoziumas