2023 02 27 Smiginio turnyras Large

Nepuošk kasų šįvakar, sese, mėtomis
Ir nedainuok senų linksmų dainų —
Mes ėjom mirt, kad Tu jauna žydėtumei,
Kad neganda neslėgt Tavų namų. (Diana Glemžaitė)

Kai Tėvynės laisvę ir nepriklausomybę mindė okupanto batas, kai Lietuva plūdo kraujais ir ašaromis, daug jaunų vyrų bei merginų mokyklos suolus, universiteto auditorijas bei šiltus jaukius namus iškeitė į miško žemines, paėmė į jaunas rankas automatą ir pašventė save beviltiškai, bet prasmingai kovai.

Vasario 21 dieną LSMU gimnazijos iškilmių salėje gausiai susirinkusi bendruomenė klausėsi iš to gūdaus laikmečio mus pasiekiančių partizanų minčių bei eilių. Dainavome apie Lietuvą, apie laisvę ir begalinį savos žemės, artimo ir laisvės ilgesį...

Ačiū, kad buvote kartu mūsų tradiciniame renginyje „Partizanų šūvių aidais“. Dėkojame muzikos mokytojai Giedrei Druskienei ir jos talentingiems dainorėliams. Ačiū lietuvių kalbos mokytojui Pauliui Kavaliauskui bei jautriai partizanų poezija mūsų širdis sušildžiusiems II g klasės skaitovams Salomėjai Stučinskaitei, Medai Mockutei ir Zigmantui Sabaliauskui. Ačiū visiems už nuostabią popietę, kai galėjome pabūti kartu su Lietuva...

Vasario 6 d., įvyko vasario mėnesio LSMU gimnazijos asamblėja. Joje kaip visada buvo gausu naujų pažinčių, apdovanojimų ir pasididžiavimo nuveiktais darbais.

Vasario 7-8 d. LSMU gimnazijoje organizuojamos „Bendruomenės dienos“. Šiomis dienomis LSMUG moksleivių tėvelius kviečiame nuotoliniu būdu dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais, pagalbos specialistais, klasių vadovais, kuratoriais ir gimnazijos administracija.

  • Individualūs pokalbiai vyks vasario 7-8 d. nuo 16.00 iki 19.00 val.
  • Registruotis į individualius pokalbius nuo sausio 30 d. 13:00 iki vasario 5 d. galite gimnazijos el. svetainėje skiltyje E-gimnazija

Pagarbiai
LSMU gimnazijos administracija

Sausio mėnesio LSMU gimnazijos asamblėja buvo skirta pasidžiaugti praeitais metais mūsų visų nudirbtais darbais bei pasiekimais. Asamblėjos metu apdovanotas gausus tarptautinių, respublikinių, miesto olimpiadų ir konkursų laimėtojų būrys. Pasidžiaugėme biologijos mokytojos Ramintos Svidinskaitės išleistu vadovėliu bei susipažinome su naujuoju prancūzų kalbos mokytoju Jordan Lesage. Pagrindiniu šios asamblėjos akcentu tapo organizacijos VŠĮ „Maži, bet stiprūs“ savanorio Martyno Andriejavo apsilankymas ir jo perduota pati brangiausia dovana - Ukrainos vėliava, ant kurios parašyta fronte kovojančių karių padėka. Tai karių padėka už gimnazijos bendruomenės gerumą -  5100 eurų, surinktus tradicinio šv. Kalėdoms skirto labdaros renginio-miuziklo „Nykštukas Nosis“ metu. Už šią sumą, tarpininkaujant VŠĮ „Maži, bet stiprūs“, buvo nupirkti 36 pirmosios pagalbos rinkiniai, kurie dar praėjusių metų pabaigoje pasiekė fronte kovojančius Ukrainos kovotojus. Savanoris taip pat pristatė Ukrainos kovotojams padedančios organizacijos veiklą bei papasakojo apie karių kasdienybę karo sąlygomis. Buvo labai gera išgirsti karių padėką ir patirti tą nenusakomą jausmą - mums iš tiesų pavyko prisidėti prie išgelbėtų žmonių gyvybių. Dar kartą ačiū visiems, kurie buvote ir prisidėjote. Ši padėka skirta JUMS. 💙💛

2023 01 13 Small