LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJA

Skelbiame 2021-2022 m. m. mokinių atostogų grafiką [pdf]

 Atostogų/pusmečių trukmė 2020-2021 m. m.

2020 2021.atostogos

PASTABA
Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Pusmečių trukmė 2020-2021 m. m.

2020 2021 pusmeciu trukme

 

   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013