PRIĖMIMAS Į 5 KLASĘ 2021-2022 M. M.

Gerbiami tėveliai,

Skelbiame „Ketvirtokų žinių lygos“ ir Stojamojo testo į 5 klasę 2021-2022 m. m. datas:

2021 ziniu lygu datos

Skelbiame informaciją dėl Stojamojo testo į 5 klasę organizavimo 2021 m.

 „Stojamojo testo į 5 klasę organizavimo tvarkos“ priedai:

Stojamojo testo į 5 klasę vykdymo etapai:

Etapai Data ir laikas Pastabos
Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste pateikimas Nuo balandžio 19 d.
iki gegužės 4 d.
Prašymą užpildo mokinio tėvai / globėjai. Prašymo forma pateikiama LSMU gimnazijos interneto svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS
Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste gavimo patvirtinimas Iki gegužės 6 d. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, el. paštu, nurodytu prašymo formoje, bus atsiųstas patvirtinimas dėl prašymo gavimo dalyvauti Stojamajame teste, dalyviui suteiktas kodas ir Stojamojo testo vykdymo nuoroda.
Stojamojo testo vykdymo tvarkos pristatymas Gegužės 6 d. 18.00 val. Organizuojamas nuotolinis susitikimas su stojamajame teste dalyvaujančiais mokiniais ir jų tėvais.  Susitikimo metu atsakysime į iškilusius klausimus dėl stojamojo testo  organizavimo ir mokinių priėmimo į gimnaziją. Nuoroda prie susitikimo bus atsiųsta el. paštu, nurodytu prašyme dėl dalyvavimo stojamajame teste.
Techninė Stojamojo testo vykdymo treniruotė Gegužės 7 d. 16.00 val. Techninė treniruotė – tai bandomasis Stojamojo testo vykdymo etapas, kuris organizuojamas „Ketvirtokų žinių lygoje“ nedalyvavusiems mokiniams.
Stojamojo testo vykdymo mokestis Iki gegužės 8 d. Renkamas 50 eurų Stojamojo testo vykdymo mokestis. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Stojamojo testo vykdymo mokestis, mokinio vardas, pavardė“.
Registracija prieš Stojamąjį testą Gegužės 8 d. nuo 8.30 val. iki 9.45 val. Dalyvis privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pageidautina pasą arba asmens tapatybės kortelę), prisijungimo prie Stojamojo testo vykdymo aplinkos duomenis.
Stojamasis testas Gegužės 8  d. 10.00-11.00 val. Stojamojo testo vykdymo reikalavimai pateikti “Stojamojo testo į 5 klasę organizavimo tvarkos” 2–3 punktuose.  Stojamojo testo metu galima turėti juodraštį, rašymo priemonę.
Stojamojo testų rezultatų skelbimas Iki gegužės 14 d. Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į turnyrą.

PRIĖMIMAS Į I g. KLASĘ 2021-2022 M. M. 

Priėmimo į I gimnazijos klasę organizavimas:

2021 priemimas Ig. klase

Skelbiame informaciją dėl Stojamojo testo į I gimnzijos klasę organizavimo 2021 m.

 „Stojamojo testo į I gimnazijos klasę organizavimo tvarkos“ priedai:

Stojamojo testo į I gimnazijos klasę vykdymo etapai:

Etapas Data ir laikas Pastabos
Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste pateikimas Balandžio 26 d. – gegužės 11 d. Prašymas pildomas LSMU gimnazijos interneto svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS
Motyvacinio pokalbio aprašas Gegužės 12 d. 18.00 val. LSMU gimnazijoje nuotoliniu būdu organizuojama „Atvirų durų diena“ būsimiems I g. klasių mokiniams.
Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste gavimo patvirtinimas Gegužės 13 d. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, el. paštu, nurodytu prašymo formoje, bus atsiųstas patvirtinimas dėl prašymo gavimo dalyvauti Stojamajame teste, dalyviui suteiktas kodas, Stojamojo testo vykdymo nuoroda bei el. paštas, kuriuo reikės atsiųsti mokinio pasiekimus patvirtinančius dokumentus (pagal priėmimo tvarkos 8 punktą).
Stojamojo testo vykdymo mokestis Iki gegužės 15 d. Renkamas 50 eurų Stojamojo testo vykdymo mokestis. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Stojamojo testo vykdymo mokestis, mokinio vardas, pavardė“.
Techninė Stojamojo testo vykdymo treniruotė Gegužės 14 d. 16.00 val. Techninė treniruotė – tai bandomasis Stojamojo testo vykdymo etapas.
Registracija prieš Stojamąjį testą Gegužės 15 d. nuo 8.45 val. iki 9.45 val. Dalyvis privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pageidautina pasą arba asmens tapatybės kortelę), prisijungimo prie Stojamojo testo vykdymo aplinkos duomenis.
Stojamasis testas Gegužės 15  d. 10.00-12.00 val. Stojamojo testo vykdymo reikalavimai pateikti “Stojamojo testo į I gimnazijos klasę organizavimo tvarkos” 2–3 punktuose.  Stojamojo testo metu galima turėti juodraštį, rašymo, braižymo priemones.
Stojamojo testų rezultatų skelbimas Iki gegužės 21 d. Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į turnyrą.
   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013