PRIĖMIMAS Į 5 KLASĘ 2023-2024 M. M.

 

Skelbiame informaciją dėl Stojamojo testo į 5 klasę organizavimo 2023 m.

Stojamojo testo į 5 klasę vykdymo etapai:

 
Etapai Data ir laikas Pastabos
Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste pateikimas Nuo balandžio 20 d. iki gegužės 3 d. Prašymą pateikia mokinio tėvai / globėjai.
Prašymas pildomas LSMU gimnazijos interneto svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS
Atvirų durų diena Balandžio 25 d. Informacija apie Atvirų durų dieną bus skelbiama gimnazijos el. svetainėje NAUJIENŲ skiltyje
Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste gavimo patvirtinimas Iki gegužės 5 d. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, el. paštu, nurodytu prašymo formoje, bus atsiųstas patvirtinimas dėl prašymo dalyvauti Stojamajame teste gavimo
Stojamojo testo vykdymo mokestis Iki gegužės 6 d. Už Stojamąjį testą renkamas 55 eurų vykdymo mokestis. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Stojamojo testo vykdymo mokestis, mokinio vardas, pavardė“
Registracija prieš Stojamąjį testą Gegužės 6 d.
nuo 8.45 val. iki 9.45 val.

Dalyvis privalo turėti:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka;
- kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą Stojamojo testo vykdymo mokestį;
- mokinio pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas pagal Priėmimo tvarkos 9 punktą;
- pažymą apie tėvų darbą Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje, jei kandidatas pretenduoja į papildomus taškus pagal Priėmimo tvarkos 11 punktą;
- rašymo, braižymo priemones;

Stojamasis testas Gegužės 6 d. 
10.00-11.30 val.
Testo trukmė 1,5 val. Testas atliekamas raštu
Stojamojo testo rezultatų skelbimas Iki gegužės 16 d. 18.00 val. Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į Stojamąjį testą
Sutarčių pasirašymas su įstojusiais mokiniais Gegužės 17-18 d.

Iki sutarties pasirašymo dienos turi būti užpildytas prašymas, nurodytas priėmimo tvarkos 17.1 punkte.
Pasirašant sutartį reikia turėti:
- mokinio gimimo liudijimą;
- pasą arba tapatybės kortelę (jei išduota);
- kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą pradinį vienkartinį mokestį (300 eurų)
Sutarties pasirašymo dieną mokiniai bus fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui

 

PRIĖMIMAS Į I GIMNAZIJOS (9 kl.) KLASĘ 2023-2024 M. M.

 

 

Skelbiame informaciją dėl Stojamojo testo į I gimnazijos (9 kl.) klasę organizavimo 2023 m.

Stojamojo testo į I gimnazijos (9 kl.) klasę vykdymo etapai:

 

 
Etapai Data ir laikas Pastabos
Atvirų durų diena Gegužės 9 d. 18.00 val. Informacija apie Atvirų dieną bus skelbiama gimnazijos el. svetainėje NAUJIENŲ skiltyje
Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste pateikimas Nuo gegužės 3 d. iki gegužės 17 d. Prašymą pateikia mokinio tėvai / globėjai. Prašymas pildomas LSMU gimnazijos interneto svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS
Prašymo dėl dalyvavimo Stojamajame teste gavimo patvirtinimas Iki gegužės 19 d. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, el. paštu, nurodytu prašymo formoje, bus atsiųstas patvirtinimas dėl prašymo dalyvauti Stojamajame teste gavimo
Stojamojo testo vykdymo mokestis Iki gegužės 20 d. Už Stojamąjį testą renkamas 55 eurų vykdymo mokestis. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Stojamojo testo vykdymo mokestis, mokinio vardas, pavardė“
Registracija prieš Stojamąjį testą Gegužės 20 d. nuo 9.00 val. iki 9.45 val.

Dalyvis privalo turėti:
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka;
- kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą Stojamojo testo vykdymo mokestį;
- mokinio pasiekimus įrodančių dokumentų kopijas pagal Priėmimo tvarkos 9 punktą;
- pažymą apie tėvų darbą Lietuvos sveikatos mokslų universitete, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninėje, jei kandidatas pretenduoja į papildomus taškus pagal Priėmimo tvarkos 11 punktą;
- rašymo, braižymo priemones;

Stojamasis testas

Gegužės 20 d.
10.00-12.20 val.

Testo trukmė 2 val. Testas atliekamas raštu
Stojamojo testo rezultatų skelbimas Iki gegužės 26 d. 18.00 val. Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į Stojamąjį testą
Motyvacinis pokalbis Iki birželio 2 d. suderintu laiku Į Motyvacinį pokalbį kviečiami visi Stojamąjį testą išlaikę mokiniai (surinkę ne mažiau kaip 30 proc. taškų iš kiekvieno dalyko)
Sutarčių pasirašymas su įstojusiais mokiniais Individualiai suderintu laiku

Iki sutarties pasirašymo dienos turi būti užpildytas prašymas, nurodytas priėmimo tvarkos 17.1 punkte.
Pasirašant sutartį reikia turėti:
- mokinio gimimo liudijimą;
- pasą arba tapatybės kortelę (jei išduota);
- kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą pradinį vienkartinį mokestį (300 eurų)
Sutarties pasirašymo dieną mokiniai bus fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui