Kviečiame į „Bendruomenės dienas“

Lapkričio 14-15 d. LSMU gimnazijoje organizuojamos „Bendruomenės dienos“. Šiomis dienomis LSMUG moksleivių tėvelius kviečiame nuotoliniu būdu dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais, pagalbos specialistais, klasių vadovais, kuratoriais ir gimnazijos administracija.

  • Individualūs pokalbiai vyks lapkričio 14-15 d. nuo 16.00 iki 19.00 val.
  • Registracija vyko nuo lapkričio 6 d. iki lapkričio 12 d. 
  • Susitikimų registracijos sistemos adresas: https://susitikimas.lsmugimnazija.lt/
  • Informacija ir konsultacijos dėl registracijos į „Bendruomenės dienas“ teikiamos tel. (837) 36 32 79