1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba paskelbė atstatanti nepriklausomą, demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis. Ši mūsų šaliai reikšminga diena – tai laisvos, nepriklausomos, modernios Lietuvos kūrimo pradžia. Vasario 16-oji – ne tik Lietuvos, bet ir kiekvieno lietuvio gimtadienis. Su dideliu pasididžiavimu šią datą mini ir LSMU gimnazijos bendruomenė. Šiemet gimnazijoje svečiavosi Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas, profesorius Dainius Žalimas, kuris pristatė gimnazistams teisinius Vasario 16-osios aspektus, kalbėjo apie šios dienos svarbą ir reikšmę. Mintimis apie laisvę ir nepriklausomybę dalinosi ir gimnazijos direktorius Arūnas Bučnys bei skaitovai (II g. kl. mokiniai: Gerda Dužinaitė, Augustas Cinelis, Martynas Abraitis, Gabija Mūraitė). Laisvės džiaugsmą dainomis apie Lietuvą išreiškė gimnazijos mišrus choras „Ave musica“, IV g. mokinė Gerda Kalvaitytė pasidalino savo kūrybos daina, o tautinių šokių kolektyvas „Eglynėlis“ sukūrė smagią nuotaiką ir dar kartą parodė, kokia spalvinga ir išskirtinė yra Lietuvos kultūra.

Vakare susirinkome į jau tradicija tapusį akustinį koncertą „Partizanų šūvių aidais“, kuriuo paminėjome 1949 m. vasario 16 d. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos deklaracijos paskelbimą ir pagerbėme miško brolių ir seserų, kovojusių už Lietuvos nepriklausomybę, atminimą. Koncerte skambėjo ir jautrūs, ir linksmi kūriniai, kurie sušildė klausytojų širdis ir sukūrė jaukią atmosferą. Renginyje pasirodė 5-7 klasių ansamblis „Ave musica“, Gintarė Antanavičiūtė ir Elzė Raubytė, Gabrielė Sakalauskaitė, Otilija Žikas ir Kamilė Biliūtė, Vytautė Tamutytė, Saulius Ogenskas, Karolis Orlauskas, Gustė Bajarkevičiūtė ir Viktorija Kuzabavičiūtė, Vytautė Laurinavičiūtė. Taip pat buvo deklamuojamos poetės partizanės Dianos Glemžaitės eilės. Koncertą baigėme bendra daina – jautėme vienybę, panašią į tą, kuri jungė miškuose už Lietuvą kovojusius partizanus. Visa tai – laisvė!