PRIĖMIMAS Į LAISVAS VIETAS

Skelbiame laisvas vietas 2022-2023 m.m.

    • Į II gimnazijos klasę - 5 vietos.

    • Į III gimnazijos klasę - 5 vietos.

Informuojame, kad Stojamasis testas į II ir III gimnazijos klasę vyks birželio 17 d. 10.00 val.


PRIĖMIMAS Į 5 KLASĘ 2022-2023 M. M.


PRIĖMIMAS Į I GIMNAZIJOS KLASĘ 2022-2023 M. M.

Mokinių priėmimas į I gimnazijos klasę 2022-2023 m. m. vyks šiais etapais:

Etapai Data ir laikas Pastabos
Motyvacinis pokalbis

Iki gegužės 19 d. suderintu laiku

Į Motyvacinį pokalbį kviečiami visi Stojamąjį testą išlaikę mokiniai (surinkę ne mažiau kaip 30 proc. taškų iš kiekvieno dalyko)
Stojimo rezultatų skelbimas Iki gegužės 20 d. 18.00 val.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į Stojamąjį testą

Sutarčių pasirašymas su įstojusiais mokiniais Individualiai suderintu laiku

Iki sutarties pasirašymo dienos turi būti užpildytas prašymas, nurodytas Mokinių priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnaziją 2022–2023 m. m. tvarkos 14.1 punkte.
Pasirašant sutartį reikia turėti:
- mokinio gimimo liudijimą;
- pasą arba tapatybės kortelę (jei išduota);
- kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą pradinį vienkartinį mokestį (250 eurų)
- pažymėjimą apie baigtą pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (jei sutarties pasirašymo dieną šis dokumentas išduotas)
Sutarties pasirašymo dieną mokiniai bus fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui

 

2022 stojimas Ig klase