Stojamojo testo į I gimnazijos klasę organizavimo etapai:

Etapas Data ir laikas Pastabos
Registracija į stojamąjį testą Nuo balandžio 29 d. iki gegužės 9 d.  Prašymai tik internetu www.lsmugimnazija.lt pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
Stojamojo testo mokestis (50 eurų) Iki gegužės 11 d. Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą Nr. LT464010042503157983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Stojamojo testo vykdymo mokestis, mokinio vardas ir pavardė“.
Stojamasis testas Gegužės 11 d. Registracija 8.45-9.45 val., turnyro pradžia 10.00 val., trukmė 2 val.
Stojamojo testo rezultatai Iki gegužės 17 d.  Asmeniškai el. paštu, nurodytu prašymo formoje.
Pradinis vienkartinis mokestis (150 eurų) Iki sutarties pasirašymo dienos Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą Nr. LT464010042503157983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Pradinis vienkartinis mokestis, mokinio vardas ir pavardė“.
Sutarčių pasirašymas  Individualiai suderintu laiku Pasirašant sutartį reikia turėti „Mokinių priėmimo į LSMU gimnaziją 2019-2020 m. m. tvarkos“ 15 punkte nurodytus dokumentus.
Sutarties pasirašymo metu mokiniai bus fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui.

Stojamojo testo į III gimnazijos klasę organizavimo etapai:

Etapas Data ir laikas Pastabos
Registracija į stojamąjį testą Birželio 3-26 d. Prašymai tik internetu www.lsmugimnazija.lt pateikia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
Stojamojo testo mokestis (50 eurų) Iki birželio 28 d. Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą Nr. LT464010042503157983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Stojamojo testo vykdymo mokestis, mokinio vardas ir pavardė“.
Stojamasis testas Birželio 28 d. Registracija 8.45-9.45 val., turnyro pradžia 10.00 val., trukmė 2 val.
Stojamojo testo rezultatai Iki liepos 3 d. Asmeniškai el. paštu, nurodytu prašymo formoje.
Pradinis vienkartinis mokestis (150 eurų) Iki sutarties pasirašymo dienos Mokestis pervedamas į gimnazijos sąskaitą Nr. LT464010042503157983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Pradinis vienkartinis mokestis, mokinio vardas ir pavardė“.
Sutarčių pasirašymas  Individualiai suderintu laiku Pasirašant sutartį reikia turėti „Mokinių priėmimo į LSMU gimnaziją 2019-2020 m. m. tvarkos“ 15 punkte nurodytus dokumentus.
Sutarties pasirašymo metu mokiniai bus fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui.
   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013