Priėmimas į laisvas vietas LSMU gimnazijos 7 klasėje 2020-2021 m. m.

Stojamasis testas į 7 klasę bus organizuojamas rugpjūčio 11 d. 10.00 val.

PASTABA: į 7 klasę gali stoti tik tie mokiniai, kurių II užsienio kalba – prancūzų kalba. Mokinys gali keisti savo II užsienio kalbą į prancūzų kalbą tik tuo atveju jei išlaiko LSMU gimnazijos prancūzų kalbos mokėjimo lygio testą.

 

   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013