PRIĖMIMAS Į 5 KLASĘ 2024-2025 M. M.

Skelbiame mokinių priėmimo į 5 klasę 2024-2025 m. m. datas:

2024 priemimas 5 klase

Pageidaujantiems mokytis LSMU gimnazijos 5 klasėje mokiniams ir jų tėvams 2024 m. kovo  26 d. bus organizuojama atvirų durų diena.

Ketvirtokų žinių lygos vykdymo etapai 2023–2024 m. m. 

Etapas

Data ir laikas

Pastabos

Prašymo dėl dalyvavimo Ketvirtokų žinių lygos I turnyre pateikimas

Nuo sausio 17 d. iki sausio 31 d.

Prašymą pateikia mokinio tėvai / globėjai. Prašymo forma pateikiama LSMU gimnazijos interneto svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS

Prašymo dėl dalyvavimo Ketvirtokų žinių lygos I turnyre gavimo patvirtinimas

Vasario 1 d.

Pasibaigus prašymų teikimo laikui, el. paštu, nurodytu prašymo formoje, bus atsiųstas patvirtinimas dėl prašymo gavimo dalyvauti Ketvirtokų žinių lygos I turnyre

Ketvirtokų žinių lygos I turnyro vykdymo mokestis

Iki vasario 2 d.

Už turnyrą renkamas 55 eurų vykdymo mokestis. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Turnyro vykdymo mokestis“ bei mokinio vardą, pavardę

Registracija prieš Ketvirtokų žinių lygos I turnyrą

Vasario 3 d. 8.45–9.45 val.

Dalyviai privalo turėti:

-         Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka;

-         Kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą turnyro vykdymo mokestį;

-         Rašymo priemonę, liniuotę, trintuką.

Ketvirtokų žinių lygos I turnyro testas

Vasario 3 d. 10.00–11.00 val.

Testo trukmė 1 valanda. Testas atliekamas raštu.

Ketvirtokų žinių lygos I turnyro rezultatų skelbimas

Iki vasario 19 d.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į turnyrą

Prašymo dėl dalyvavimo Ketvirtokų žinių lygos II turnyre pateikimas

Nuo vasario 14 d. iki vasario 28 d.

Prašymą pateikia mokinio tėvai / globėjai. Prašymo forma pateikiama LSMU gimnazijos interneto svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS

Prašymo dėl dalyvavimo Ketvirtokų žinių lygos II turnyre gavimo patvirtinimas

Vasario 29 d.

Pasibaigus prašymų teikimo laikui, el. paštu, nurodytu prašymo formoje, bus atsiųstas patvirtinimas dėl prašymo gavimo dalyvauti Ketvirtokų žinių lygos II turnyre

Ketvirtokų žinių lygos II turnyro vykdymo mokestis

Iki kovo 1 d.

Už turnyrą renkamas 55 eurų vykdymo mokestis. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Turnyro vykdymo mokestis“ bei mokinio vardą, pavardę

Registracija prieš Ketvirtokų žinių lygos II turnyrą

Kovo 2 d. 8.45–9.45 val.

Dalyviai privalo turėti:

-  Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka;

-  Kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą turnyro vykdymo mokestį;

Rašymo priemonę, liniuotę, trintuką.

Ketvirtokų žinių lygos II turnyro testas

Kovo 2 d. 10.00–11.00 val.

Testo trukmė 1 valanda. Testas atliekamas raštu.

Ketvirtokų žinių lygos II turnyro rezultatų skelbimas

Iki kovo 18 d.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į turnyrą

Prašymo dėl dalyvavimo Ketvirtokų žinių lygos III turnyre pateikimas

Nuo kovo 13 d. iki kovo 27 d.

Prašymą pateikia mokinio tėvai / globėjai. Prašymo forma pateikiama LSMU gimnazijos interneto svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS

Prašymo dėl dalyvavimo Ketvirtokų žinių lygos III turnyre gavimo patvirtinimas

Kovo 28 d.

Pasibaigus prašymų teikimo laikui, el. paštu, nurodytu prašymo formoje, bus atsiųstas patvirtinimas dėl prašymo gavimo dalyvauti Ketvirtokų žinių lygos III turnyre

Ketvirtokų žinių lygos III turnyro vykdymo mokestis

Iki kovo 29 d.

Už turnyrą renkamas 55 eurų vykdymo mokestis. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Turnyro vykdymo mokestis“ bei mokinio vardą, pavardę

Registracija prieš Ketvirtokų žinių lygos III turnyrą

Kovo 30 d. nuo 8.45–9.45 val.

Dalyviai privalo turėti:

-         Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka;

-         Kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą turnyro vykdymo mokestį;

Rašymo priemonę, liniuotę, trintuką.

Ketvirtokų žinių lygos III turnyro testas

Kovo 30 d. 10.00–11.00 val.

Testo trukmė 1 valanda. Testas atliekamas raštu.

Ketvirtokų žinių lygos III turnyro rezultatų skelbimas

Iki balandžio 15 d.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į turnyrą


PRIĖMIMAS Į I GIMNAZIJOS KLASĘ 2024-2025 M. M.

Mokinių priėmimas į I gimnazijos klasę 2024-2025 m. m. vyks šiais etapais:

 2024 priemimas Ig. klase

Pageidaujantiems mokytis LSMU gimnazijos I gimnazijos klasėje mokiniams ir jų tėvams 2024 m. gegužės 7 d. bus organizuojama atvirų durų diena.