PRIĖMIMAS Į 5 KLASĘ 2022-2023 M. M.

Kviečiame susipažinti.

Skelbiame informaciją dėl Stojamojo testo į 5 klasę organizavimo 2022 m.

Etapai Data ir laikas Pastabos
Stojamojo testo rezultatų skelbimas

Iki gegužės 17 d. 18.00 val.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į Stojamąjį testą.
Sutarčių pasirašymas su įstojusiais mokiniais Gegužės 19-23 d.

Iki sutarties pasirašymo dienos turi būti užpildytas prašymas, nurodytas „Mokinių priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnaziją 2022-2023 m. m.“ tvarkos 14.1 punkte.
Pasirašant sutartį reikia turėti:
- mokinio gimimo liudijimą;
- pasą arba tapatybės kortelę (jei išduota);
- kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą pradinį vienkartinį mokestį (250 eurų);
Sutarties pasirašymo dieną mokiniai bus fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui

 

 


Skelbiame mokinių priėmimo į 5 klasę 2022-2023 m. m. datas:

2022 priemimas 5 klase


PRIĖMIMAS Į I GIMNAZIJOS KLASĘ 2022-2023 M. M.

Kviečiame susipažinti.

Skelbiame informaciją dėl Stojamojo testo į I gimnazijos klasę organizavimo 2022 m.

Mokinių priėmimas į I gimnazijos klasę 2022-2023 m. m. vyks šiais etapais:

Etapai Data ir laikas Pastabos
Motyvacinis pokalbis

Iki gegužės 19 d. suderintu laiku

Į Motyvacinį pokalbį kviečiami visi Stojamąjį testą išlaikę mokiniai (surinkę ne mažiau kaip 30 proc. taškų iš kiekvieno dalyko)
Stojimo rezultatų skelbimas Iki gegužės 20 d. 18.00 val.

Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į Stojamąjį testą

Sutarčių pasirašymas su įstojusiais mokiniais Individualiai suderintu laiku

Iki sutarties pasirašymo dienos turi būti užpildytas prašymas, nurodytas Mokinių priėmimo į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnaziją 2022–2023 m. m. tvarkos 14.1 punkte.
Pasirašant sutartį reikia turėti:
- mokinio gimimo liudijimą;
- pasą arba tapatybės kortelę (jei išduota);
- kvitą / banko išrašą (popierinį arba telefone) apie sumokėtą pradinį vienkartinį mokestį (250 eurų)
- pažymėjimą apie baigtą pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (jei sutarties pasirašymo dieną šis dokumentas išduotas)
Sutarties pasirašymo dieną mokiniai bus fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui

 

2022 stojimas Ig klase

Pageidaujantiems mokytis LSMU gimnazijos I gimnazijos klasėje mokiniams ir jų tėvams 2022 m. gegužės 12 d. bus organizuojama atvirų durų diena.