Skelbiame informaciją dėl „Ketvirtokų žinių lygos“ organizavimo 2021 m.

„Ketvirtokų žinių lygos II turnyro organizavimo tvarkos“ priedai:

„Ketvirtokų žinių lygos“ II turnyro vykdymo etapai:

Etapai Data ir laikas Pastabos
Prašymo dėl dalyvavimo turnyre pateikimas Nuo vasario 19 d.
iki kovo 2 d.
Prašymą užpildo mokinio tėvai / globėjai. Prašymo forma pateikiama LSMU gimnazijos interneto svetainėje www.lsmugimnazija.lt skiltyje PRIĖMIMAS
Turnyro vykdymo mokestis Iki kovo 5 d. 16.00 val. Už turnyrą renkamas 50 eurų vykdymo mokestis. Mokestis mokamas atliekant pavedimą į LSMU gimnazijos mokesčiams už mokslą sąskaitą Nr. LT46 4010 0425 0315 7983, AB Luminor Bank bankas, banko kodas 40100. Pervedant pinigus, mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti „Turnyro vykdymo mokestis, mokinio vardas, pavardė“.
Prašymo dėl dalyvavimo turnyre gavimo patvirtinimas Iki kovo 4 d. Pasibaigus prašymų teikimo laikui, el. paštu, nurodytu prašymo formoje, bus atsiųstas patvirtinimas dėl prašymo gavimo dalyvauti Ketvirtokų žinių lygos turnyre, turnyro dalyviui suteiktas kodas ir turnyro vykdymo nuoroda.
Turnyro organizavimo tvarkos pristatymas, atsakymas į iškilusius klausimus Kovo 4 d. 18.00 val. Organizuojamas nuotolinis susitikimas su turnyro dalyviais ir jų tėvais. Nuoroda prie susitikimo bus atsiųsta el. paštu, nurodytu prašyme dėl dalyvavimo turnyre.
Techninė turnyro vykdymo treniruotė Kovo 5 d. 16.00 val. Techninė treniruotė – tai bandomasis turnyro vykdymo etapas, kuris organizuojamas I turnyre nedalyvavusiems mokiniams.
Registracija prieš turnyrą Kovo 6 d. nuo 8.30 val.
iki 9.45 val.
Dalyvis privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pageidautina pasą arba asmens tapatybės kortelę), prisijungimo prie testo vykdymo aplinkos duomenis.
II žinių lygos turnyro testas Kovo 6 d. 10.00-11.00 val. Turnyro vykdymo reikalavimai pateikti “Ketvirtokų žinių lygos II turnyro organizavimo tvarkos” 2-3 punktuose.  Turnyro metu galima turėti juodraštį, rašymo priemonę.
II turnyro rezultatų skelbimas Iki kovo 19 d. Rezultatai skelbiami asmeniškai el. paštu, nurodytu registruojantis į turnyrą.

 

PRIĖMIMAS Į 5 KLASĘ 2021-2022 M. M.

Gerbiami tėveliai,

Skelbiame „Ketvirtokų žinių lygos“ ir Stojamojo testo į 5 klasę 2021-2022 m. m. datas:

2021 ziniu lygu datos

„Ketvirtokų žinių lygos“ ir Stojamojo testo metu bus vertinami mokinių matematikos, lietuvių kalbos ir pasaulio pažinimo  žinių, gebėjimų, nuostatų ir vertybių visuma. Informacija apie prašymų pateikimą, testo / turnyrų organizavimo tvarką ir formą bus skelbiama ne vėliau kaip 2 savaitės iki turnyro ar testo pradžios atsižvelgiant į epidemiologinę ar karantino situaciją Lietuvoje. Žinių lygos turnyrai ir stojamasis testas bus organizuojami tiesioginiu arba nuotoliniu būdu.

   

Nuorodos  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
© LSMU gimnazija, 2013