2022 12 Papuoskimekaledu egle kartu

Lapkričio 25-26 dienomis LSMU gimnazijos prancūzų kalbos mokytojai Nina Blanchard, Nicolas Martin-Minaret, Asta Pinkevičienė, Laura Veitė ir praktikantė Emma Brédy dalyvavo metinėje konferencijoje, kurią organizavo Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija. Pagrindinės konferencijos temos - bendradarbiavimas ir kūrybiškumas. Programoje įvairūs aktualūs pranešimai, kūrybinės dirbtuvės, tarptautinės prancūzų kalbos mokytojų dienos paminėjimas, geriausių 2021-2022 metų prancūzų kalbos mokytojų apdovanojimai, asociacijos tarybos metų veikla (2022), naujos asociacijos tarybos rinkimai. Mokytojai pasisėmė naujų idėjų, bendravo tarpusavyje, su kolegomis dalinosi savo darbo džiaugsmais ir rūpesčiais. Dėkojame asociacijai už suorganizuotą renginį, o gimnazijos direktoriui už sudarytą galimybę jame dalyvauti.

Lapkričio 17 d. LSMU gimnazijoje vyko Finansinio raštingumo diena. Nuo pat ryto visi 5–8 bei I–IV g. kl. mokiniai dalyvavo teorinėse ir praktinėse veiklose, kurias vedė įvairių sričių verslo atstovai, dėstytojai ir lektoriai.

2022-11-15 dieną vyko Lietuvos moksleivių informatikos olimpiados I etapas (mokyklų etapas). Džiaugiamės didėjančiu LSMU gimnazijos dalyvių skaičiumi. Pirmame etape varžėsi dvidešimt keturi LSMUG moksleiviai. Devyniolikai geriausiai pasirodžiusių moksleivių pasiūlyta dalyvauti II-ame etape.

Linkime jiems sėkmės!

IT mokytojai Daiva ir Kęstutis

Lapkričio 15-16 d. LSMU gimnazijoje organizuojamos „Bendruomenės dienos“. Šiomis dienomis tėvelius kviečiame nuotoliniu būdu dalyvauti individualiuose pokalbiuose su dalykų mokytojais, pagalbos specialistais, klasių vadovais, kuratoriais ir gimnazijos administracija.

  • Individualūs pokalbiai vyks nuo 16.00 iki 19.00 val.
  • Registruotis į individualius pokalbius nuo lapkričio 7 d. iki lapkričio 13 d. galite gimnazijos el. svetainėje skiltyje E-gimnazija

Pagarbiai
LSMU gimnazijos administracija

Spalio 28 d. LSMU gimnazijoje įvyko jau tradicija tapusi Karjeros ugdymo diena. Džiaugiamės, kad po ilgo laiko tarpo jaunesniųjų klasių mokiniai turėjo galimybę išvykti į įmones, o vyresnieji – susitikti su įvairių profesijų atstovais auditorijose, o ne prie kompiuterių ekranų.